‘De Sawn Doarpen’ opent haar baden op 25 april 2015 !

Zaterdag 25 april om 10.30 uur vindt de opening van het openluchtzwembad te Gytsjerk plaats. Dankzij de bijdrage van meer dan 500 donateurs en de inzet van ruim 60 vrijwilligers is de stichting SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen er in geslaagd om ook over het kalenderjaar 2014 ruimschoots aan de aan haar gestelde opdracht van de Lees meer…

SWIM! Zwemseizoen 2014 “De Sawn Doarpen”!

Feestelijke opening op Koningsdag 26 april! Volleybaltoernooi, rommelmarkt voor de jeugd tot 12 jaar, vele activiteiten in het water! Gedurende het hele seizoen sportieve evenementen.

Voorjaar in het zwembad

Binnenkort zal de voorjaarsschoonmaak in het zwembad ook weer losbarsten! De weersomstandigheden zijn er momenteel zeker klaar voor… nu wij nog!

Bezoek van ChristenUnie Tytsjerksteradiel

Op zaterdag 15 februari bezoek in het zwembad van de ChristenUnie Tytsjerksteradiel. In hun verkiezingsmanifest staat o.a. het volgende: Openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” in Gytsjerk heeft een sociale functie voor een brede regio en stelt mensen in de gelegenheid om meer te bewegen. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door vrijwilligers. Wij willen Lees meer…

Contact

Graag ontvangen wij van zoveel mogelijk mensen het e-mailadres zodat we iedereen optimaal kunnen blijven informeren. Een berichtje naar info@laattrynwaldenzwemmen.nl is afdoende.