Bezoek van ChristenUnie Tytsjerksteradiel

16 februari 2014

Op zaterdag 15 februari bezoek in het zwembad van de ChristenUnie Tytsjerksteradiel. In hun verkiezingsmanifest staat o.a. het volgende:

Openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” in Gytsjerk heeft een sociale functie voor een brede regio en stelt mensen in de gelegenheid om meer te bewegen. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door vrijwilligers. Wij willen ons er daarom hard voor maken dit zwembad open te houden.