‘De Sawn Doarpen’ opent haar baden op 25 april 2015 !

13 april 2015
Zaterdag 25 april om 10.30 uur vindt de opening van het openluchtzwembad te Gytsjerk plaats.

Dankzij de bijdrage van meer dan 500 donateurs en de inzet van ruim 60 vrijwilligers is de stichting SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen er in geslaagd om ook over het kalenderjaar 2014 ruimschoots aan de aan haar gestelde opdracht van de gemeente om ieder jaar € 20.000,- (deels contant en deels vrijwilligerswerk) te voldoen.

Dit bedrag wordt tijdens de opening symbolisch overhandigd aan de gemeenteraadsleden en het college van B&W.

De kinderen van de basisscholen mogen hun spulletjes weer te koop aanbieden op een kleedje en evenals vorig jaar kunt u zich opgeven voor het volleybaltoernooi zowel individueel als in teamverband op onderstaand e-mail adres: volleybaldorpen@gmail.com  voor 19 april a.s.

Daarnaast worden in het water wedstrijdjes gehouden op de hindernisbaan en met de dikke banden. Opgave kan ter plekke.  De toegang is deze dag gratis !!!