De stichting

Gytsjerk beschikt over een uniek openluchtzwembad “De Sawn Doarpen”; opgericht in 1976 en voor het grootste deel bekostigd door de inwoners van de Trynwâlden zelf. Het bad is dan ook van grote sociale, economische en sportieve waarde voor de bewoners van Gytsjerk en omgeving.

Begin 2011 heeft gemeente Tytsjerksteradiel echter aangekondigd forse bezuinigingen door te voeren met betrekking tot het openluchtzwembad in Gytsjerk. Na diverse gesprekken met de gemeente heeft een achttal enthousiaste Trynwâldsters de stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, oftewel SWIM!, in het leven geroepen.

SWIM! spant zich door het inzamelen van geld en de inzet van vrijwilligers in om de voorgestelde sluiting van het zwembad te voorkomen.
Zij draagt vanaf 2013  € 20.000,- per jaar bij. Diverse dorpsbelangen steunen SWIM! alsook zo’n kleine 500 donateurs, omdat het verdwijnen van het bad voor jong en oud een groot verlies zou zijn en de leefbaarheid in de dorpen in het geding is.

Contact

Graag ontvangen wij van zoveel mogelijk mensen het e-mailadres zodat we iedereen optimaal kunnen blijven informeren. Een berichtje naar info@laattrynwaldenzwemmen.nl is afdoende.