Contact

Graag ontvangen wij van zoveel mogelijk mensen het e-mailadres zodat we iedereen optimaal kunnen blijven informeren. Een berichtje naar info@laattrynwaldenzwemmen.nl is afdoende.

Overleg met de gemeente

Het Stichtingsbestuur heeft maandelijks overleg met ambtenaren van afdeling Sportbeheer. Gezamenlijk wordt gekeken naar de organisatie en exploitatie, als ook het beheer en activiteiten van en in het buitenbad. Beide partijen zetten zich in voor het behoud van het bad.

Donateurswerving en sponsorwerving

Vorig jaar is SWIM! gestart met een actie om donateurs te werven. Op de braderie van Gytsjerk en met een huis-aan-huis actie in de dorpen van de Trynwâlden heeft dit inmiddels zo’n 500 donateurs opgeleverd. Dit aantal toont de grote betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Mede door deze vaste groep donateurs en inkomsten uit sponsorwerving voldoet Lees meer…

SWIM! dankt vrijwilligers

Op vrijdag 30 augustus heeft Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, oftewel SWIM!, haar vrijwilligers van dit zwemseizoen bedankt. ‘s Ochtends hebben de betrokken zorgboerderijen (Thomashûs uit Mûnein, It Aventoer en Moai Seldsum uit Oentsjerk en Sa Leuk Hûs) met hun medewerkers, na een dankwoord van Frans Andriesse (voorzitter SWIM!) en Peter van der Burgh (gemeente Tytsjerksteradiel) Lees meer…

Boekenmarkt

De boekenmarkt tijdens het feest in Gytsjerk leverde dit jaar wederom enkele honderden euro’s op. Voor de braderie van 2014 ontvangt SWIM! graag uw oude boeken! We houden u op de hoogte. Wordt vervolgd…