Donateurswerving en sponsorwerving

13 november 2013

Vorig jaar is SWIM! gestart met een actie om donateurs te werven. Op de braderie van Gytsjerk en met een huis-aan-huis actie in de dorpen van de Trynwâlden heeft dit inmiddels zo’n 500 donateurs opgeleverd. Dit aantal toont de grote betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Mede door deze vaste groep donateurs en inkomsten uit sponsorwerving voldoet SWIM! aan dit gedeelte van de eis van de gemeente om per jaar een bedrag van € 10.000,- bij te dragen.