SWIM! vindt draagvlak bij donateurs en vrijwilligers!

17 mei 2013

Op zaterdag 27 april namen Frans Andriesse (voorzitter SWIM!) en Doeke Fokkema (wethouder gemeente Tytsjerksteradiel) de eerste duik van 2013 in openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” te Gytsjerk. Het zonnetje brak op dat moment net door. Een hoopvol teken voor een goed zwemseizoen! Het publiek kon genieten van een optreden van popkoor Wooman, een ijsje, een luchtkasteel en -octopus en natuurlijk het heerlijke water.
SWIM! kreeg van CBS Ichthus te Gytsjerk en OBS Sinnehonk te Aldtsjerk cheques aangeboden met een een totale waarde van € 540,-. Fantastisch! Bedankt voor jullie actie en bijdrage!

Vorige keer heeft u kunnen lezen dat SWIM!, Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, heeft toegezegd de gemeente € 10.000,- bij te dragen én door middel van het inzetten van vrijwilligers aan te tonen dat de gemeenschap voor behoud van ons prachtige openluchtzwembad “De Sawn Doarpen” is. Wij zijn zeer verheugd u mede te delen dat dat is gelukt! Inmiddels is een groep enthousiaste vrijwilligers begonnen met schoonmaakwerkzaamheden op de ochtend en de avond. De zorgcentra It Aventoer, Moai Seldsum (Oentsjerk), Sa Leuk Hûs (Gytsjerk) en it Thomashuis uit Mûnein dragen ook enkele dagdelen hun steentje bij. Zij zullen voornamelijk het groen onderhouden. Geweldig!

Met zo’n 500 donateurs en een groep actieve vrijwilligers laten we de gemeente(raad) gezamenlijk zien dat de Trynwâldster gemeenschap niet zonder slag of stoot het zwembad laat ‘verzuipen’!

Namens de bestuursleden van SWIM! ontzettend bedankt!

Op onze website kunt u zich aanmelden als donateur en/of vrijwilliger.

Doneren kan op rekening NL08 RABO 0329 4077 40 t.n.v. Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen.