SWIM zoekt bestuursleden!

22 juni 2020

Al bijna 10 jaar zet de Stichting SWIM (Laat Trynwâlden Zwemmen) zich in voor het behoud van het openluchtzwembad in Gytsjerk. Wij doen dat onder andere door het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten, zoals de zwemvierdaagse en de swim- en funweek. Verder zorgen we er voor dat het zwembad, met behulp van vele vrijwilligers, dagelijks wordt schoongemaakt en overleggen we met de Gemeente over allerlei praktische zaken. Ook wordt de Stichting door meer dan 700 donateurs financieel ondersteund. Het bestuur van SWIM bestaat momenteel uit vijf leden, waarvan er twee aan het eind van dit zwemseizoen zullen aftreden. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.De werkzaamheden vinden vooral plaats tussen februari en september, en nemen gemiddeld niet meer dan drie à vier uur per maand in beslag. De taken zijn heel divers en bestaan onder andere uit het organiseren van recreatieve activiteiten (alle draaiboeken liggen klaar), het opstellen van roosters, vijf à zes keer per jaar vergaderen (deze vergaderingen duren nooit langer dan een uur), en het ondersteunen van de diverse activiteiten in het bad. Wil je je ook inzetten voor ons mooie zwembad, een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de Trynwâlden, en deel uit maken van een leuk team? Meld je dan aan via de website https://www.laattrynwaldenzwemmen.nl/ik-word-vrijwilligerof telefonisch bij Martin Groters 06-19299848.