Secretaris van onze Stichting

11 juni 2015

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het toch nog onverwachte overlijden van

Freerk van der Werff

secretaris van onze stichting ‘Laat Trynwâlden Zwemmen’.

Mede dankzij zijn grote betrokkenheid is SWIM! in de Trynwâlden een begrip geworden. Het bestuur is hem daar dankbaar voor en zal zijn enthousiaste inbreng zeer missen.

Wij wensen Wytske en de kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van SWIM!

balans