Mededeling inzake boeken

12 mei 2020

Vanaf heden bieden wij niet meer de mogelijkheid om boeken in te brengen ter verkoop op een boekenmarkt van SWIM! Wij gaan ons toeleggen op andere activiteiten om geld in te zamelen voor de instandhouding van ons Openluchtzwembad ‘De Sawn Doarpen’. Wij bedanken hierbij de inbrengers en de kopers gedurende de afgelopen jaren!