Bedrijfsbezoek bij een Zorgboerderij!

20 februari 2015

Een kijkje in de keuken bij It Aventoer !!! Vrijdag 6 februari is het bestuur van SWIM! op bedrijfsbezoek geweest bij één van de Zorgboerderijen die SWIM! jaarlijks ondersteunen bij het groenonderhoud en de schoonmaakwerkzaamheden in ons Zwembad ´De Sawn Doarpen´. Gerk Postma en John Ament van It Aventoer hadden ons uitgenodigd voor een rondleiding door de gebouwen van de Zorgboerderij. Alle aanwezigen, met name ons bestuurslid Paulus die hier ooit woonde, hebben dit zeer op prijs gesteld.

 aventoeraventoer2aventoer1