Afspraak wethouder 15 juli 2019

15 juli 2019

Gebouw Zwembad de Sawn Doarpen. Hoe nu verder?
Vandaag heeft SWIM! overlegd met wethouder Hoekstra.

Zoals het momenteel lijkt is er nog onduidelijkheid over het doorgaan van een Multi-functioneel centrum bij het zwembad.
Daarover is men met de betreffende partijen in overleg.

Wat wel heel duidelijk is dat in ieder geval de kleedgelegenheid/sanitaire voorziening van het zwembad verbouwd wordt en
in april 2020 bij de seizoensopening in gebruik kan worden genomen.
Het bestuur van SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen is daar heel content over.