Afscheid van twee oud gedienden en verwelkoming nieuwe bestuursleden !

13 november 2015

Van deze twee toppers is inmiddels intern ook afscheid genomen en natuurlijk hebben we hun niet met lege handen laten gaan. Intussen kregen we in de loop van 2015 reeds ondersteuning van Rinze Wiersma en hebben nu de volgende twee leden zich beschikbaar gesteld voor ons bestuur: Metske
Hogerhuis en Gerda Goris, fan herte wolkom !

 

geknipt