Boekenmarkt – Zwemseizoen 2017

22 mei 2017

Zwemseizoen 2017 De Sawn Doarpen gestart

Heeft u de eerste baantjes ook alweer getrokken?

Net als voorgaande jaren verzorgen vrijwilligers het onderhoud en de schoonmaak van ons prachtige buitenbad. Dit is natuurlijk geweldig. Ook de lokale zorgboerderijen /-huizen helpen weer mee. Door deze steun houden we het zwembad open!

Wilt u ook sponsoren/steunen/helpen ? Bijvoorbeeld bij de activiteiten die dit seizoen op het programma staan, dan horen we dat graag!

Op donderdag 13 juli zal SWIM weer aanwezig zijn met de boekenmarkt tijdens het dorpsfeest. Heeft u thuis nog boeken liggen en u wilt ze kwijt, dan ontvangen wij die graag.

De boeken kunnen worden ingeleverd bij Jentje Leistra, J.H. Riemersmastrjitte 7 te Gytsjerk  in de week van dinsdag 4 juli t/m zaterdag 8 juli 2017. Graag ontvangen wij de boeken in dozen !!!
Ook kunt u contact opnemen met Aukje Wesselius (2561436) of  Jeltje Visser (2563635).

We hopen u/jullie vaak in het zwembad te treffen.

Bestuursleden SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen