SWIM! spant zich door het inzamelen van geld en de inzet van vrijwilligers in om de voortbestaan van het zwembad te veilig te stellen.

De recente nieuwbouw maakt dat het verdwijnen van het bad voorlopig niet aan de orde is.

Voor jong en oud is het zwembad van groot belang voor leefbaarheid in de dorpen.

Wilt u deel uitmaken van de groep vrijwilligers en zorg dragen voor het voortbestaan van het zwembad?

Op dit moment zoeken wij vrijwilligers voor het bestuur, de schoonmaak, groen onderhoud.

Voor iedereen is er wel een mogelijk om deel uit te maken van onze groep vrijwilligers, neemt u contact met ons op voor extra informatie.